Dibec

Wie we zijn

Profiel van Dibec

DIBEC is een praktijkgerichte kennisorganisatie met specialisten op het gebied van milieu, materiaalkunde en maatvoering, die een grote diversiteit aan diensten leveren. We werken op locaties in heel Nederland en weten wat specifieke mogelijkheden en lokale problemen zijn. DIBEC heeft een grote affiniteit met de bouwpraktijk. Omdat we vaak al in de voorbereiding van grote én kleine bouwprojecten betrokken zijn, kunnen we in de uitvoering goed inspelen op het project.
Onze adviseurs hebben een duidelijke eigen verantwoordelijkheid en zijn persoonlijk betrokken bij de wensen en problemen van opdrachtgevers. Door die gedelegeerde verantwoordelijkheid kan DIBEC altijd doortastend optreden. DIBEC werkt voor overheden, bedrijven en particulieren.

Milieutechnisch advies

Het dienstenpakket van de afdeling Milieutechnisch advies omvat: bodemonderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplannen, werkzaamheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en milieukundige begeleiding. Als milieuspecialist is DIBEC evenzeer thuis in de projectmatige aanpak van gecompliceerde milieuproblemen als in verkennend onderzoek. De diverse milieutechnische onderzoekswerkzaamheden worden volgens de gecertificeerde protocollen uitgevoerd. Door de brede kennis op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden vervullen we ook een coördinerende rol rondom veiligheid bij werkzaamheden in of met licht tot sterk verontreinigde bodem.

Maatvoering is essentieel in de bouw

De afdeling maatvoering is de schakel tussen de tekening en de uitvoering. Er wordt ook steeds meer binnenstedelijk gebouwd waarbij monitoring van de bebouwde omgeving erg belangrijk is DIBEC Maatvoering verzorgt alle voorkomende maatvoerings- en monitoringswerkzaamheden op woning, utiliteitsbouw, beton- en waterbouw en de wegenbouw projecten.

Materiaalkunde

DIBEC Materiaalkunde geeft invulling aan specialistische kennis op het gebied van kwaliteitscontrole en innovatie. Materiaalkunde omvat een groep specialisten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, controle, beheren en onderhouden van alle voorkomende wegenbouwconstructies. Voor het uitvoeren van de onderzoeken en controles beschikken we over een eigen laboratorium centraal gelegen te Nieuwegein.

Als uitgangspunt voor de advisering en ondersteuning door onze specialisten geldt een flexibele en praktijkgerichte inzet.