Materiaalkunde

Advies gedurende de gehele levenscyclus

Opdrachtgevers stellen steeds strengere eisen aan de aantoonbaarheid van het gerealiseerde product. Tevens komen er steeds meer contracten op de markt met een onderhoudsverplichting waardoor ook uw eigen beheerorganisatie om deze aantoonbaarheid vraagt.
DIBEC is gespecialiseerd in de dimensionering, het uitvoeren van onderzoek aan en het inspecteren van toe te passen en toegepaste (on)gebonden verhardingen in asfalt- en betonbouw. Tevens doen wij samen met onze klanten (wetenschappelijk-) onderzoek om product- en procesinnovatie te realiseren. Hiervoor beschikken we over een eigen onderzoekscentrum. Wij adviseren zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als leveranciers gedurende de gehele levenscyclus van wegenbouwprojecten.
Ook bij nacht en ontij staan wij voor u klaar
Jan van de Water Hoofd Materiaalkunde Dibec
De afdeling Materiaalkunde, waar Jan van de Water het hoofd van is, besteedt veel tijd aan opdrachten met als onderwerp (asfalt-)verharding. In het laboratorium van Materiaalkunde wordt de kwaliteit van de verhardingsmaterialen gecontroleerd en wordt, gevraagd en ongevraagd, advies gegeven over alle mogelijke zaken die de kwaliteit van het verharding kunnen beïnvloeden. Ook als er tijdens de uitvoering twijfel is over de kwaliteit van verhardingsmaterialen wordt het laboratorium gebeld om poolshoogte te komen nemen. Dan wordt er eerst geschouwd, worden indien noodzakelijk metingen en/of monsternames uitgevoerd genomen om gericht onderzoek te kunnen uitvoeren. Tevens zullen historische gegevens en toekomstige verwachtingen betrokken in de advisering. ‘Wij leveren het advies, maar de opdrachtgever beslist uiteindelijk. Maar ons advies wordt wel vaak overgenomen’ zegt Jan, ‘zelfs als dat betekent dat er werk hersteld moet worden’. Gelukkig komt dat maar zelden voor want er wordt het laatste decennium steeds meer gestuurd op kwaliteit.

Betrokken tijdens de uitvoeringsfase bij alle (asfalt-)werken

In contracten wordt vaak een keiharde garantie gevraagd voor een bepaalde periode. ‘We zijn daarom tijdens de uitvoeringsfase bij alle (asfalt-)werken betrokken, het is dan echt de ervaring die telt. Een voorbeeld? Dat kan bijvoorbeeld gaan over het wel of niet doorwerken met regen bij het aanleggen van een specifieke asfaltlaag tot het inseinen van een walsmachinist dat zijn asfaltlaag niet homogeen verdicht dreigt te worden. Het succes van een asfaltwerk is tenslotte afhankelijk van veel zaken, maar met zijn allen staan we voor kwaliteit’.

Continue investeren

Het laboratorium investeert overigens continue in nieuwe kennis, zo wordt ingespeeld op de trends van duurzaamheid, en technologische vooruitgang.

EMVI criteria

Een andere trend die verband houdt met duurzaamheid is dat in (overheids-)contracten naast prijs ook andere criteria het winnende bod bepalen. Deze zogenaamde Economisch Meest Voordelige Inschrijving criteria(EMVI) betekent voor asfalt vaak dat in het kader van duurzaamheid wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke CO2-reductie. Naast de constructieve eisen, zijn onze adviseurs hier ook volop mee bezig. Op technologisch gebied is het door de steeds krachtig wordende computers en slimmere software mogelijk om steeds meer date in te winnen op zowel het product asfalt en het proces van asfalt. Dit resulteert in het samenwerkingsverband Pavement Information Modeling(PIM) waarin 8 grote wegenbouwbedrijven participeren. Het doel is om de data te ontginnen en te gebruiken om uiteindelijk voor de eindgebruiker de kwaliteit van de wegen te verhogen. DIBEC is als onderdeel van Ballast Nedam die in PIM participeert zeer actief betrokken bij het realiseren van PIM’.

Neemt U gerust contact op met ons om te bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn.