Onderzoek naar asbest

DIBEC is sinds 2009 erkend om asbestonderzoek uit te voeren. Wij werken voor diverse opdrachtgevers zoals provincies, gemeentes, Rijkswaterstaat, bouwbedrijven en particulieren. Veelal worden asbestverdacht materiaal en/of asbestverdachte bodem- en puinlagen onverwacht aangetroffen. Wij zijn bij spoed gevallen in staat om snel en accuraat te handelen. Hierdoor kan vertraging voor de opdrachtgever worden voorkomen of beperkt.


Gedegen onderzoek

In de loop der jaren is een deel van de (water)bodem verontreinigd geraakt met asbest. Asbest kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Asbest kan verwerkt zijn in grijze of rode golfplaten, buizen, isolatieplaten, touw, kit, puingranulaat, vloerbedekking, zeil en brandwerend spuitasbest. Wij onderzoeken voor u of de bodem of grond de interventiewaarde en hergebruiknorm voor asbest niet overschrijdt (100 mg/kg droge stof). Is dat wel het geval, dan moet de bodem mogelijk gesaneerd worden en de verontreinigde grond, baggerspecie of bouwstof afgevoerd worden naar een erkende verwerkingslocatie.

U bent bij DIBEC verzekerd van asbestonderzoek dat aan alle vereisten voldoet:

  • Ons onderzoek voor bouwstoffen (granulaat) voldoet aan de NEN 5897;
  • Ons onderzoek in bodem en gronddepots voldoet aan de NEN 5707;
  • Voor veldwerk bij asbestonderzoek in de bodem zijn wij erkend voor het veldwerkprotocol 2018.

Locaties

We voeren asbestonderzoeken uit bij:

  • particuliere terreinen: agrarische erven, industriële percelen, woningbouwpercelen;
  • gemeentelijke percelen: parken, voormalige schoolterreinen;
  • uiterwaarden;
  • ontwikkelingslocaties;
  • infrastructurele projecten, waaronder oude puinfundaties van wegen.​​​​​​​​​​​​​