Onderzoek lozingswater

Bij bouwwerkzaamheden onder het maaiveld kan het nodig zijn water af te pompen, bijvoorbeeld bij de bouw van een tunnel of parkeergarage. Het te lozen water kan bestaan uit bemalingswater van een bronnering (grondwater) of bouwkuipwater bij een onderwaterbetonvloer.


Voor het lozen van afvalwater is een vergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit nodig. Hiermee worden de eisen vastgelegd voor de kwaliteit van het water dat in het riool of het oppervlaktewater wordt geloosd.

Voorafgaand aan de lozing kan DIBEC het grondwater of bouwkuipwater onderzoeken om te bepalen of het lozingswater gezuiverd dient te worden tijdens de lozing. Tevens kan met een nulsituatie de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater vastgelegd worden. Gedurende de periode van lozing kan DIBEC de lozingswaterkwaliteit monitoren door middel van enkele monsternames. De frequentie van monstername is vastgelegd in de lozingsvergunning. De resultaten kunnen standaard binnen een week bekend zijn. Bij spoed kan de analyse zelfs in de meeste gevallen binnen 24 uur bekend zijn.

Het water kan bijvoorbeeld geanalyseerd worden op parameters als onopgeloste bestanddelen / zwevend stofgehalte, zuurstof, ijzer, het NEN pakket – afvalwater, stikstof, fosfaat, BZV, CZV en de zuurgraad (pH). ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​