Laboratorium- en veldonderzoek

DIBEC beschikt over een eigen laboratorium in Nieuwegein. In dit laboratorium vinden onderzoeken plaats naar de samenstelling en de kwaliteit van materialen en verhardingen. Het laboratorium investeert continu in nieuwe kennis en innovatie.

Onderzoek asfaltconstructies

In het laboratorium voeren wij de meest gangbare en niet gangbare civieltechnische- en milieuonderzoeken uitvoeren op alle materialen van verhardingsconstructies zoals klei, zand, (gebonden)funderingsmaterialen en asfalt. In het geval wij niet over de juiste capaciteit of middelen beschikken om de gewenste proeven uit te voeren, hebben wij een uitgebreid netwerk van partners die dit voor ons kunnen doen. Zo wordt u als opdrachtgever ontzorgd. Wij verkopen daarom ook geen ‘nee’.

Beton-, prisma- en mortel onderzoek

Naast de kwaliteitscontroles die we insitu doen, is het bepalen van de druksterkte van beton, buigsterktes van prisma, grout en druksterkte van grout. Wij maken gebruik van drukpersen waarmee we gebonden fundering, mortel en beton kunnen testen om de druksterkte te bepalen. Voor het uitvoeren van beton-, prisma- en mortel onderzoek maken we gebruik van zet- en schudmaten, luchtgehalte, druk- en splijtsterkte, vloeistofindringing om te zorgen dat het beton aan alle gestelde eisen voldoet.

Mobiele onderzoeksruimte

Indien wenselijk kan DIBEC ook onderzoeken op locatie uitvoeren. Hiervoor beschikken wij over een mobiele laboratoria die wij jaren inzetten op de werken waar dat nodig is. Een mobiele onderzoeksruimte is nodig omdat de continuïteit op een werk zodanig is dat wij er permanent een kwaliteitsmedewerker willen plaatsen, om zo tijd en geld te besparen. In dit laboratorium ondersteunen wij het primaire proces van het laborant dat op een werk uitgevoerd moet worden: nucleaire metingen, bepalen van referenties, mobiele opslag c.q. gecertificeerde container voor onze nucleair dichtheidsmetingen. Hierdoor kan de laborant op het werk blijven, is direct inzetbaar en heeft geen extra reistijd.