Dimensioneren van verhardingen

Wij beschikken over hoogwaardige kennis en ervaring voor het toepassen van de verscheidene onderzoeken, het beoordelen van de resultaten en het adviseren van onze opdrachtgevers van de tenderfase tot en met de beheerfase.

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen neemt DIBEC Materiaalkunde deel aan de CROW werkgroep wegmetingen als branchevertegenwoordiger.

Tevens, als je naar verhardingsmetingen kijkt, proberen we invloed uit te oefenen in de werkgroepen op het herdimensioneringsprogrammering. Op die manier blijven wij ook betrokken bij deze ontwikkelingen.

Aan de (her)dimensionering van wegen gaat een gedegen wegbouwkundig onderzoek vooraf. Zo wordt de conditie van de bestaande wegen bepaald met behulp van valgewichtdefelectiemetingen (VGD). Hiermee wordt de draagkracht van de wegverharding vastgesteld. Met dit onderzoek kunnen we onder meer de restlevensduur van een verharding berekenen en kunnen we een onderhoudsadvies opstellen voor de eventuele nieuwe verhardingsconstructie.

Bij de visuele inspectie vindt eerst een  schouw van het wegdek plaats, dit doen we ter plaatse of laten een video-opname maken. Op basis van deze inspectie kunnen we een beeld vormen wat er aan de hand is en maken we een onderzoeksprogramma. Voor het onderzoek worden er asfalt- of verhardingsboringen uitgevoerd en indien het onderzoek buiten het asfalt valt, namelijk in het funderings- of zandpakket, zal er ook milieutechnisch naar gekeken worden worden waarvoor we onze eigen afdeling Milieu kunnen inschakelen.

Mogelijkheden om het asfalt te herstellen zijn onder andere een nieuw deklaag, nieuwe asfaltlagen aanbrengen of een asfaltwapening toepassen. Bij de keuze van mengsels en mogelijkheden dient er te allen tijde gelet te worden op de omgeving en eventuele kunstwerken, zoals doorrijdhoogtes, geluidsreductie van het asfalt etc.