Advies kwaliteit & Toepassing materialen

In Nederland is veel "standaard" materiaal aanwezig, op het moment dat het afwijkt letten we op de garanties in het contract, duurzaamheid en de EMVI-criteria die je kan behalen. We letten ook op de beschikbaarheid van de weg, een weg afsluiten kost immers veel geld, dus is het van belang dat deze zo snel als mogelijk weer operationeel is.

Het toe te passen asfalt moet hieraan worden aangepast en het moet financieel aantrekkelijk blijven.
Wij zoeken samen met de opdrachtgever naar duurzame materiaal waardoor men ook in de toekomst minder vaak de weg op hoeft voor het plegen van onderhoud. We stellen zo economisch voordelig mogelijk het product samen conform de gestelde eisen, waar meer dan 60/70% hergebruik van materialen de norm begint te worden.

We hebben in Nederland te maken met verhardingsconstructiedelen welke bestaan uit onderlagen, tussenlagen en deklagen. Door de ontwerpmethode worden de onder- en tussenlagen ontworpen voor 40 jaar, zoveel veiligheid zit er in.

Als deklaag heb je o.a.:
  • Asphalt Concrete (AC) Surf;
  • Steenmastiekasfaltbeton (SMA);
  • Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB);
  • Duurzaam ZOAB;
  • Dubbellaags ZOAB;
  • Dubbellaags ZOAB fijn;
  • OPA 8.


OPA 8 is in samenwerking met Rijkswaterstaat en DIBEC Materiaalkunde in 2013 ontwikkeld en vertoond dezelfde kenmerken als enkellaags ZOAB, maar met de geluidsreductie van dubbellaags ZOAB. Dit bijzondere product levert efficiëntie in de productie en verwerking op en het is ook nog een stuk duurzamer. De ontwikkelingen van OPA 8 op lange termijn, worden op dit moment nog verder getest.

Al onze asfaltmengsels zijn van hoogwaardige kwaliteit: ontwikkeld op grond van onze jarenlange kennis en ervaring in het ontwerpen en het aanleggen van asfaltverhardingen. Maar welk mengsel is geschikt in uw situatie en voor uw wegdek? Wij adviseren u graag over de beste verhardingsconstructies. We stellen vooraf een verhardingsadvies samen op basis van visuele inspecties ter plaatse, bodemonderzoek, deflectiemetingen, proeven en dimensionerings-berekeningen. In onze adviezen verwerken we uiteraard de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wegenbouwmaterialen en uitvoeringsmethoden.