Volumeberekeningen

Hoeveel grond is er daadwerkelijk verzet? Hoeveel kuub aan voorraad staat er nog in uw bedrijf en wat is er precies aan grondstoffen afgenomen? Meten is weten, zeker in de bouw en industrie. Met onze nauwkeurige volumeberekeningen en rapportages houdt u de vinger aan de pols.


Volumeberekening

Volumeberekeningen zijn essentieel in de wegenbouw. Maar ook voor het inmeten van de inhoud van een schip of uw voorraad is het noodzakelijk de hoeveelheden goed in te meten en te verwerken. Wij zorgen ervoor dat er op het juiste moment gemeten wordt en dat de frequentie van het aantal meetmomenten in relatie staat tot de waarde van het materiaal.

Autodesk Civil 3D

Na de metingen verwerken wij de gegevens in een CAD-programma. Voor civiele werken gebruiken we het programma MX Grondwerk om de berekeningen uit te voeren. Met Autodesk Civil 3D maken we 3D-modellen zodat u de gegevens helder en inzichtelijk krijgt aangeleverd, eventueel aangevuld met dwarsprofielen.

Controle

Met volumeberekeningen en rapportages houdt u controle op grondverzet en voorraadbeheer.