Hydrografie (meten onder water)


Peilboot

DIBEC beschikt over een peilboot compleet met hoogwaardige peilapparatuur en GPS voor metingen onder water. Desgewenst installeren wij de apparatuur of kunnen wij desgewenst op andere boten installeren, om daarmee kostenefficiënter te werken. Naast SingleBeam peilingen met een enkele transducer beschikken we ook over een MultiBeam echolood, waarmee in korte tijd een groot bodemgebied in kaart kan worden gebracht tot meerdere dieptes per m2.

Informatie voortgang

Bodempeilingen geven informatie over de voortgang van een werk, de nauwkeurigheid van de uitvoering en het eindresultaat.
Na elke peiling kunnen we in korte tijd een nieuw 3D bestand genereren wat in de diverse 3D graafsystemen voor kranen kan worden ingelezen.
Ook kan bij onderwater stenenwerk worden aangetoond dat de stenenbeschoeiingslagen op de juiste plaats en dikte zijn aangebracht.
Na afsluiting van een project kunnen wij precies bepalen hoeveel kuub grondverzet er heeft plaatsgevonden.

Peilen met een Multi Beam Echolood/Sonar systeem.

Door de jaren heen zijn technieken steeds verder ontwikkeld. Maar sommige dingen blijven nog erg lastig. Eén daarvan is onder water kijken, met name troebel water uiteraard. Daardoor is het erg moeilijk om door bijvoorbeeld een machinist of uitvoerder te bepalen of het werk er goed bij ligt. Of het nu gaat om baggerwerk, aanvulling van de waterbodem, het aanbrengen/controleren van zinkstukken, sifons of andere dergelijke objecten. Met het Multi Beam systeem is er een mogelijkheid om toch enigszins onder water te kunnen “kijken”. Dit systeem maakt kort gezegd een 3D scan van de waterbodem d.m.v. sonar wat aangestuurd wordt door gps. Het systeem stuurt meerdere geluidsgolven naast elkaar naar de bodem en scant zo een breed pad. Naast bovengenoemde werkzaamheden is het ook erg geschikt voor het opzoeken van objecten, in kaart brengen van de huidige hoogte ligging van de waterbodem en zelfs voor het inspecteren van damwand kassen of ze steekschoon zijn. De verwerking van de peildata wordt verricht in QINSy en Autocad Civil 3D.


DIBEC heeft dan ook de apparatuur en de kennis om u een volledig pakket te kunnen bieden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we indien nodig, ook de peiling direct aan boord kunnen verwerken en deze data meteen kunnen gebruiken voor o.a. een hoeveelheid bepaling, vergelijking met een ontwerp of de gegevens direct om te zetten naar een kraanmodel. Dit kraanmodel kan dan ook ter plaatse in het kraansysteem worden gezet zodat de kraanmachinist meteen in staat is om de afwijkende locaties te herstellen. Ook zijn wij in staat om bij b.v. baggerwerk de eventuele locaties die na vergelijk met een ontwerp buiten de tolerantie vallen specifiek aan te geven, zodat de kraanmachinist met behulp van een kraanmodel deze locaties doelgericht kan aanpakken. Zo is te voorkomen dat er een (te) groot gebied nogmaals afgewerkt moet worden en dat bespaard véél tijd. Ook kan de machinist meteen duidelijk zien waar hij materiaal moet aanvullen of juist moet weg halen en dit zo nodig kan combineren.

Door onze kennis, samenwerking en interactieve communicatie met o.a. machinisten en uitvoerders kunnen wij gestroomlijnd werken en een goede ondersteuning leveren voor het project. De gegevens worden in een overzichtelijke presentatie aangeleverd en kan zo nodig naar wens worden gepersonaliseerd.

Onderstaand een overzicht waar wij u onder andere mee van dienst zouden kunnen zijn op het gebied van hydrografische werkzaamheden:

 • Ontwerp tekeningen omzetten naar kraanmodellen t.b.v. machinebesturing.
 • Hoeveelheid bepaling door nulpeiling/ontwerp en uitpeilingen met elkaar te vergelijken.
 • In kaart brengen ligging huidige situatie waterbodem incl. een hoogte lijnen kaart.
 • Vergelijking model van ontwerp vs. uitpeiling en hiervan een overzichtelijk verschillen kaart aanleveren. Herstel model direct ter plaatse in een kraansysteem zetten.
 • Opzoeken van (grotere) objecten op de waterbodem, b.v. auto’s, schepen en dergelijke.
 • Inspectie damwand kassen op steekschone aflevering.
 • Controle op aangebrachte zinkstukken en dikte van stortsteen pakketten.


En wie weet waarmee we u allemaal nog meer van dienst mee kunnen zijn. Er valt door een ervaren oog veel informatie uit de peilgegevens te halen. Alle specificaties voldoen aan de Norm A, van de “Nederlandse Normen voor Hydrografische opnemingen”.

Technische informatie:

De volgende hardware wordt gebruikt:

 • STIM motion en heading sensor
 • OEM628 positionering system
 • 2 antennes type Novatel GPS-702-GG
 • Digi modem WR 21 (RTK ontvanger Smartnet)
 • UMTS antenne
 • NORBIT iWBMSc met sound velocity probe
 • AML Base-X met druk sensor en sound velocity probe

De volgende software wordt gebruikt om het systeem te laten functioneren:
 • QINSy 8.1 Acquisitie en processing software
 • PComm Terminal
 • NovAtel Connect
 • Seacast 3.2
 • Wbmsgui


Het systeem kan worden opbouwt op meerdere formaat schepen, naar gelang de eisen cq. wensen van het project.
De afmetingen van onze peilboot “de Soest” zijn 15m in lengte en 5m in breedte.