3D Machinebesturing

Moderne technieken maken het mogelijk om machines aan te sturen via GPS. Na het invoeren van een driedimensionaal bestand in de grondverzetmachine is het mogelijk om een zandbaan af te werken met een minimum aan maatvoering buiten. Ook asfaltspreiders kunnen worden voorzien van GPS-besturing. De laatste jaren zijn deze technieken enorm verbeterd en neemt de toepassing ervan een grote vlucht.


Wat zijn de voordelen?

GPS-besturing op machines bespaard veel arbeidsintensief maatvoeringswerk buiten. U kunt daarbij denken aan projecten onder water, op onvaste of ongelijke grond of bij projecten waarbij een hoge mate van nauwkeurigheid is vereist, bijvoorbeeld het asfalteren van hobbelig wegdek. Ook de vertaling van ontwerp naar uitvoering gaat sneller en nauwkeuriger. U krijgt tot op de millimeter precies wat u wilt hebben. 

Voorbeelden van deze technieken

  • 3D-graderbesturing
  • 3D-besturing op een baggerkraan met knijper
Welke apparatuur is geschikt?

DIBEC kan op al uw grondverzetmaterieel 3D-machinebesturingsapparatuur installeren. Door onze veelzijdige marktkennis kunnen wij u prima adviseren welke apparatuur voor u het meest geschikt is. Wij bieden de machinebesturing zowel in huur- als koopconstructies aan. 

Hoe werkt het?

Van de ontwerptekening maken wij een 3D-model. De data zetten we over naar de computer op de machine. De GPS-besturing volgt een voorgeprogrammeerde route, voert continu metingen uit en vergelijkt de gegevens van het werk buiten met de data in de computer. Op deze manier worden het schuifblad van de graafmachine of de sproeikoppen van de asfaltspreider voortdurend op ontwerphoogte gehouden.